สพป.ชย.เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร

โพสต์22 ก.ค. 2561 01:35โดยพงพิสมร ขุยชัยภูมิ

นายวิไล  เบิบชัยภูมิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชย.เขต 1"หลักสูตรการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร" ซึ่งผู้รับการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนสังกัด สพป.ชย.เขต 1 จำนวน 237 คน ในวันอาทิตย์ที่ 22  กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ ความสามารถในด้านการประชาสัมพันธ์และเพื่อเปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับประชาชนผ่านสื่อต่างๆ อาทิ เช่น สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ครูที่เข้าร่วมการจัดอบรมในครั้งนี้ มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก เพราะการประชาสัมพันธ์งานต่างๆในโรงเรียนให้สาธารณะชนได้รับรู้ข่าวสารมากยิ่งขึ้น

ą
พงพิสมร ขุยชัยภูมิ,
22 ก.ค. 2561 01:35
ą
พงพิสมร ขุยชัยภูมิ,
22 ก.ค. 2561 01:35
ą
พงพิสมร ขุยชัยภูมิ,
22 ก.ค. 2561 01:35
ą
พงพิสมร ขุยชัยภูมิ,
22 ก.ค. 2561 01:35
Comments