แผนที่

โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ หมู่ที่ 9 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ