ปลูกต้นไม้ในวันวิสาขบูชา

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:41โดยโรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา
ปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อนร่วมด้วยช่วยกันปลูกต้นไม้ในวันวิสาขบูชา